Dagsarkiv: 24 mars, 2016


Hotet mot Järva DGP

Förslaget Öarna ställs ut mellan 23 mars och 20 april. Förslaget finns att se här Detta är sista chansen att kritisera förslaget i planprocessen. Överklagan blir nästa steg om planen godkänns i kommunfullmäktige. Viktigt! Skicka in dina synpunkter till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Ange diarienummer 2006-16107. Den som inte inkommer med synpunkter senast den 20 april har inte […]