European Masters 2014

IMG_0748European Masters kommer att avgöras på Järva DGP den 17-20 juli 2014. Tävlingen arrangeras av Innova Europe i samarbete med Järva DGP och delar av den gamla SDGO-staben. Jag tackar den gamla SDGO-staben för det ideella jobb som lagts ner under 18 år och vi har blivit bortskämda med arrangemang i världsklass. European Masters kommer föra arrangemanget till en högre nivå då det utförs av avlönad personal. Stora resurser kommer att läggas på marknadsföring och media samt för en än större upplevelse för publiken på plats. Tävlingen kommer naturligtvis ligga i topp rent sportsligt då den kommer locka stora delar av världseliten.

Järvaspelaren och Järvabon Tommy Bessner är TD för tävlingen. Tommy är sedan ett halvår heltidsanställd av Innova Europe. Jonas Löf, SDGO´s före detta TD, kommer assistera och Jussi Meresmaa och Jukka Teräs drar det stora lasset från Finland.