Järva begravningsplats-plansamråd

idestöld

Plansamrådet har nyligen startat och Kyrkogårdsförvaltningen presenterar ett nytt förslag som gör anspråk på hälften av Järva DGP i en första etapp och hela banan efter 10 år. I praktiken kan det vara sista säsongen för Järva DGP 2015 men som vi meddelat tidigare så tror vi inte att det här kommer att genomföras av olika skäl utan bara är en del av en byråkratisk process:

Men vi kan bara gissa och ana.

Skicka in synpunkter senast den 16 december till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Ange diarienummer 2006-16107

Det nya förslaget går att se här. Materialet finns under fliken planskede.

Läs mer här om vår syn på saken