Hotet mot Järva DGP

UtställningFörslaget Öarna ställs ut mellan 23 mars och 20 april. Förslaget finns att se här
Detta är sista chansen att kritisera förslaget i planprocessen. Överklagan blir nästa steg om planen godkänns i kommunfullmäktige.
Viktigt! Skicka in dina synpunkter till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer 2006-16107.
Den som inte inkommer med synpunkter senast den 20 april har inte rätt att överklaga.

Förslaget Öarna innebär, om det förverkligas, att Järva DiscGolfPark går i graven redan i första etappen. Övrig friluftsverksamhet påverkas negativt och försvinner helt i och med andra etappen. Skärmflygning, pulkåkning, hundpromenader etc.

Det som är oroväckande är att förslaget tagits så långt som till utställning. MEN förslaget är fortfarande på ett idéstadie med enorma problem. Framförallt ekonomin. I princip är det ogenomförbart och även om detaljplanen fastställs så är det inte mycket som talar för att den kommer till byggstart.

Skriv även under på namninsamlingen här

All information om den planerade begravningsplatsen finns på järvabegravningsplats.se

Observera att vi inte är emot en begravningsplats på Järvafältet bara mot förslaget öarna och att vi är väldigt kritiska till hur staden har drivit planprocessen.