Parkernas dag 27 augusti

JDGP_TenstaLördagen den 27 augusti är det parkernas dag i Stockholms stad och då kommer vi att fokusera på Järva DGP som allmän park. Järva DGP är förutom en discgolfanläggning i världsklass också Stockholms stads största och kanske vackraste park. Det unika med Järva DGP är att det är en park på kommunal mark som har skapats av ett privat initiativ och finansieras helt av banavgifter och försäljning av discgolfprodukter. Marken där Järva DGP har skapat en parkmiljö är före detta Granholmstippen. En deponi för all typ av överblivet material och avfall som planerades att bli en skidbacke med en höjd på 75 m. Tippen kollapsade dock 1974 för att den tippades på instabil träskmark och kullens nuvarande form är resultatet av dessa skred. Stockholms stad planterade träd och planen var att det skulle bli en skogsbevuxen kulle. Granholmstopen lämnades åt sitt öde i 15 år fram till 1994 då Järva DGP fick ett nyttjanderättsavtal och började arbetet med visionen Järva Discgolf Park: Allmän park och idrottsanläggning.
Det som skiljer Järva DGP från övriga Stockholmsparker är framför allt det stora beståndet av blommande träd och buskar och att träddungarna röjs och klipps regelbundet och skapar luftiga landskapsrum med ett fantastiskt ljus. Kullens instabilitet gör att marken rör sig och skapar böljande gräsmattor. Dom stora höjdskillnaderna gör också parken väldigt speciell. Dessa två sista egenskaper är inte Järva DGP´s förtjänst utan Stockholms stads och dessa egenskaper är inte förenliga med den begravningsplats som planerats i över 7 år nu. Kyrkogårdsförvaltningen och den danska arkitekten Kristine Jenssen ser området som ett ”ready made” och anser att man har rätten att erövra denna park som Järva DGP har skapat och som brukare och boende i området vill ha kvar.

Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningens och Kristine Jenssen osanna beskrivning av området kontra rådande verklighet i denna PDF:Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur

Välkomna ut till Järva DGP den 27 augusti kl 11 för en guidad rundvandring där vi berättar mer om områdets historia och parkens skötsel och gestaltning. Samling utanför Villa Albastro. Skicka gärna en intresseanmälan till mats@discgolfpark.com