Gestaltningsprinciper

Nu har vi skapat en sida som heter Gestaltningsprinciper där vi beskriver parkens historia och hur den har skapats (gestaltats) från övergivet slyområde till Årets Park 2017. Vi vill med all tydlighet visa att det inte skett av sig självt eller genom någon slump. Vi tar bara upp landskapsdesignen och inte själva discgolfbanans design. Men det är discgolfbanans krav som är grunden till parkens utformning och det är discgolfverksamheten som finansierar den allmänna parken.